неділя, 28 квітня 2013 р.

Про підсумки роботи конференції


Шановні науковці!
 
29 квітня 2013 року відбулася

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Державотворчі процеси в Україні та світі:  реалії проблеми, перспективи»

У ході конференції здійснено обмін знаннями, практичним досвідом щодо сучасного стану державотворчих процесів в Україні та за її межами, визначено проблеми, обговорено перспективи державотворення в умовах реформування.

Тези та наукові статті учасників конференції опубліковані у журналі "Західноукраїнський науковий вісник"- №1/2013.

  ЗМІСТ
Тематичний напрям 1. Актуальні аспекти державного управління.
Гумeнюк Роман Васильович,
ПOДAТКOВE НAВAНТAЖEННЯ У СФEPІ OПOДAТКУВAННЯ ПPИБУТКУ ПІДПPИЄМСТВ ТA ІНВEСТИЦІЙНA ПPИВAБЛИВІСТЬ КPAЇН ЧЛEНІВ ЄВPOПEЙСЬКOГO СOЮЗУ

Жбанкова Вікторія Юріївна,
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ – НЕЗАЛЕЖНИЙ ПОГЛЯД

Капканець Владислав Сергійович, Веселовська Олена Євгенівна,
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

Москвічова Олена Сергіївна,
СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

Тализіна Яна Олегівна,
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: ПОРІВНЯЛЬННЯ МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НОРМ В АСПЕКТІ ЇХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Кульчицький Мирослав Іванович, Харишин Василина Василівна,
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ


Тематичний напрям 2. Конкурентоспроможність підприємств та галузей в Україні: реалії, проблеми, перспективи
Коп’якова Анастасія Олегівна,
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ